Trên quả địa cầu này, hiếm có một vị lãnh tụ cách mạng nào tầm vóc vĩ đại, nhưng lại có lối sống thanh bạch, giản dị, và đặc biệt giàu tình...
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là kết tinh những giá trị cao đẹp được hình thành và lan tỏa gắn với lịch sử xây dựng, trưởng thành của Quân đội...
Gia đình là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người, là cơ sở nảy sinh lòng yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, đề...
“Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện...
“Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực...
GS.TS Nguyễn Thị Doan Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Từ năm1945 đến 1969, tư tưởng xuyên suốt của Bác Hồ về giáo dục là dạy người. Bác dặn: “…...
Ăn, uống là việc mà mỗi người đều phải thực hiện hàng ngày. Có lẽ bây giờ, khi cuộc sống đủ đầy hơn nên ăn gì, ăn thế nào không mấy ai để ý....
Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, sẵn sàng tiếp thu phê bình và hoan nghênh quần chúng phê...
Trong bài viết “Phải thật sự bảo đảm lợi quyền của phụ nữ” trên báo Nhân Dân, số 3199, ra ngày 28-12-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Gia...
Dưới chế độ phong kiến, Nho giáo có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người Việt Nam, trong đó có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Để thực sự giải...
Thú thật, tôi không thể hiểu nổi là bằng cách nào Cụ Hồ đã đi lại, sinh sống, hoạt động ở nhiều nơi; giao dịch, thuyết phục, tranh luận với nhiều...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ, giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền là kết quả của sự hội tụ những truyền thống văn hóa...
Tranh cổ động học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh (2015) Sinh thời, tiết kiệm là một nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng. Người luôn...
Sinh thời, ham muốn tột bậc của Bác Hồ là “làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai...