column_right getExtensions 1718828225-1718828225

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1718828225-1718828226

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:28-12-2023

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Ban Phụ nữ Quân đội tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội (10-3-1993 – 10-3-2023)

Phụ nữ Quân đội là một lực lượng quan trọng của Phụ nữ Việt Nam. Kế thừa truyền thống anh hùng của dân tộc “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, các chị được giác ngộ lý tưởng và một lòng đi theo Đảng, họ có mặt từ rất sớm trong các tổ chức vũ trang cách mạng, từ các đội tự vệ, đội du kích Bắc Sơn, quân du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân… Phụ nữ lực lượng vũ trang đã nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngoài lực lượng nữ dân quân tự vệ, du kích ở các địa phương, số lượng chị em tham gia vào các đơn vị bộ đội tập trung (bộ đội chủ lực) cũng ngày càng tăng lên. Phụ nữ có mặt nhiều nhất ở các bộ phận nuôi quân, quân y, sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược ở các xưởng quân giới, văn công văn nghệ và các đội dân công hỏa tuyến tham gia mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí, ra mặt trận.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng nữ tham gia bộ đội, thanh niên xung phong có lúc lên đến hàng chục vạn người. Thời kỳ này chưa có tổ chức Hội phụ nữ cơ sở và hệ thống cơ quan công tác phụ nữ trong quân đội. Công tác vận động phụ nữ trong quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, sự điều hành của người chỉ huy, sự hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Nội dung công tác phụ nữ trong quân đội từng bước được hoàn thiện qua các giai đoạn lịch sử đã đoàn kết, tập hợp, huy động đông đảo phụ nữ quân đội phát huy vai trò, truyền thống của phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia mọi mặt công tác kháng chiến, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổ chức quần chúng trong quân đội có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Quốc phòng, Hội đồng Quân nhân. Về công tác phụ nữ trong quân đội thời gian này vẫn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị cùng cấp (ở những nơi không có tổ chức công đoàn), ở những nơi có tổ chức công đoàn, hầu hết đã thành lập Ban nữ công cơ sở để giúp Ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận động nữ công nhân viên chức quốc phòng hoạt động theo kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Ban Công đoàn Quốc phòng đề ra.

Bước sang giai đoạn đổi mới toàn diện đất nước, công tác vận động quần chúng trong lực lượng vũ trang đã có nhiều biến chuyển mới, nhất là trong công tác vận động phụ nữ quân đội. Năm 1992, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội. Ngày 10-3-1993, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 102/QĐ-QP thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị. Ngày 25-8-1993, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định số 619/QĐ-TM về việc ban hành biên chế hệ thống công tác phụ nữ trong quân đội trực thuộc cơ quan chính trị các cấp. Thực hiện Quy định số 72/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, ngày 4-12-1993, Tổng cục Chính trị đã ban hành Quy chế 428/QC-CT về “Tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam” quy định hệ thống tổ chức cơ quan (cán bộ) chuyên trách công tác phụ nữ; tổ chức hội phụ nữ; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ công tác… của các thành phần có liên quan trong Quân đội. Từ đây, công tác phụ nữ quân đội được Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp. Công tác phụ nữ quân đội mau chóng đi vào nền nếp, hoạt động theo hệ thống, thống nhất trong toàn quân.

* Từ năm 1992 đến năm 2021, Phụ nữ Quân đội đã trải qua 7 kỳ Đại hội.

1. Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ I (1992-1997)

Được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 5 đến 7-5-1992, với 182 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5 vạn nữ quân nhân, nữ công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) trong toàn quân.

Trung tướng Lê Khả Phiêu, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy QSTƯ (nay là Quân ủy Trung ương), Chủ nhiệm TCCT khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ nhất (5- 1992)

Đại hội vinh dự đón Đại tướng Đoàn Khuê - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nữ tướng Nguyễn Thị Định - Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tới dự. Trung tướng Lê Khả Phiêu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) khai mạc và bế mạc Đại hội. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT trình bày “Báo cáo tình hình và nhiệm vụ công tác vận động phụ nữ trong quân đội”.

Tại Đại hội này, Tổng cục Chính trị công bố Quyết định số 135/QĐ-CT về việc thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn về nghiệp vụ của Ban Công đoàn Quốc phòng, gồm 7 thành viên. Thường trực của Ban Công tác Phụ nữ Quân đội là Phòng Công tác Phụ nữ thuộc Ban Công đoàn Quốc phòng. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII.

Tinh thần của Đại hội: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ và thiết thực vì sự bình đẳng, phát triển và hạnh phúc của phụ nữ”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hưởng ứng các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, chống trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới...

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ nhất

2. Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ II (1997-2002)

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-3-1997 tại Hà Nội, với 265 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6 vạn nữ quân nhân, nữ CNVCQP trong toàn quân tham dự. Đại hội vinh dự đón Đại tướng Đoàn Khuê - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trương Mỹ Hoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (VSTBCPN) tới dự. Đại biểu các bộ, ngành Trung ương, cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND)… đã về dự.

Trung tướng Phạm Thanh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Phó chủ nhiệm TCCT khai mạc và bế mạc Đại hội. Báo cáo của TCCT do Trung tướng Lê Hai, Phó chủ nhiệm TCCT trình bày tại Đại hội đánh giá một cách toàn diện kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm (1992-1997). Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đoàn Khuê trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng: “Phụ nữ Quân đội dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Đại tướng Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy QSTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Đại hội phụ nữ toàn quân lần thứ II

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII, gồm 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tinh thần của Đại hội: “Đoàn kết, đổi mới vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tập trung xây dựng người phụ nữ quân đội “Dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Đại biểu phụ nữ quân đội tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ II

3. Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ III (2001-2006)

Được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 4 đến 5-12-2001, với 311 đại biểu đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân. Đại hội vinh dự đón Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hà Thị Khiết - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân… tới dự.

Trung tướng Lê Văn Dũng - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm TCCT khai mạc và bế mạc Đại hội. Thiếu tướng Lê Văn Hân - Phó chủ nhiệm TCCT trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị về kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm (1997-2001), phương hướng, nhiệm vụ công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm tới (2001-2006).

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ III (12-2001)

Tinh thần của Đại hội: “Đoàn kết, trí tuệ, bình đẳng, phát triển”. Xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người phụ nữ quân đội có lòng yêu nước, có tri thức, năng động, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có sức khỏe và lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, vị tha, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX.

4. Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ IV (2007-2011)

Tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 12 đến 15-12-2006, với sự có mặt của 359 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Đại hội vinh dự đón Thượng tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; cùng một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng LLVTND; đại biểu Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Vụ Giáo dục mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ IV (12-2006)
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ IV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thượng tướng Lê Văn Dũng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT, khai mạc và bế mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu chào mừng Đại hội. Đại tá Vũ Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo chính trị.

Thượng tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội và trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng mang dòng chữ: “Phụ nữ Quân đội Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Trung hậu - Đảm đang”. Đại hội bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy QSTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng: “Phụ nữ Quân đội Yêu nước, Đoàn kết, Sáng tạo, Trung hậu, Đảm đang”

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng người phụ nữ Quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ IV
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ IV

5. Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ V (2011-2016)

Tổ chức trong hai ngày 14 và 15-12-2011, tại Hà Nội, với 410 đại biểu, đại diện cho trên 9 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Đại hội vinh dự đón Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân... về dự.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khai mạc Đại hội. Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bế mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu chào mừng Đại hội. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo chính trị.

Đại diện đoàn đại biểu phụ nữ quân đội tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ V báo cáo thành tích với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (12-2011)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu phụ nữ quân đội tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ V

Với chủ đề “Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển”, Đại hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người phụ nữ Quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao tặng phụ nữ Quân đội bức trướng “Phụ nữ Quân đội yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo và trao tặng Phụ nữ Quân đội bức trướng với 10 chữ vàng: “Phụ nữ Quân đội Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Đại hội bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V

6. Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021)

Diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến 8-12-2016), tại Hà Nội, với 370 đại biểu chính thức đại diện cho trên 9 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tới dự và chỉ đạo. Đại hội được đón các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng LLVTND; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân... về dự Đại hội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khai mạc Đại hội. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bế mạc Đại hội. Đại tá Bùi Thị Lan Phương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo chính trị.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021)

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, xác định tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Phụ nữ Quân đội đoàn kết – sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng người phụ nữ Quân đội đạt tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã phát biểu chỉ đạo và tặng phụ nữ Quân đội bức trướng: Phụ nữ Quân đội “yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Phụ nữ Quân đội bức trướng với 10 chữ vàng: “Yêu nước, Đoàn kết, Sáng tạo, Trung hậu, Đảm đang” tại Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI
Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII ra mắt Đại hội

7. Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội được tổ chức trực tiếp và mở điểm cầu truyền hình tại 11 đơn vị từ Quân khu 5 trở vào để các đại biểu theo dõi Đại hội. Điểm Đại hội trực tiếp diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 12 đến 13-12-2021 với 285/381 đại biểu được Tổng cục Chính trị triệu tập, đại diện cho hơn 9 vạn hội viên phụ nữ trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội vinh dự đón Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; nguyên Thủ trưởng TCCT; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân và nữ tướng lĩnh Quân đội.

Thượng tướng Đỗ Căn – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khai mạc và bế mạc Đại hội. Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dành cho Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội sự quan tâm đặc biệt

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Phát triển”; xác định phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, xây dựng người phụ nữ Quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Về phương hướng và mục tiêu tổng quát, Đại hội xác định: Phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật; tích cực học tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung vào 2 khâu đột phá: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ” và “Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp”; xây dựng người PNQĐ đạt tiêu chí mới, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; nâng cao hơn nữa vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã phát biểu chỉ đạo và tặng phụ nữ Quân đội bức trướng với 10 chữ vàng “Phụ nữ Quân đội yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Đại hội bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương - UV TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (ngày 13-12-2021)
Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức trướng với 10 chữ vàng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” cho Phụ nữ Quân đội
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT tặng cờ thi đua cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ 5 năm (2016-2021)
Các cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2021 nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Đại hội
Thực hiện biểu quyết tại Đại hội
Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt động viên và chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội trước Phủ Chủ tịch

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:1126
Trong tuần:2581
Trong tháng:2581
Cả năm:2581
Tổng lượt xem:2581