column_right getExtensions 1713033533-1713033533

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1713033533-1713033533

Hội thi CB giỏi
Admin 14.12.2023
Thể hiện: Thượng tá Đỗ Thu Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đại úy QNCN Tạ Thu Giang, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Cục Huấn luyện – Đào tạo Và tập thể đội tuyển nữ Học viện Quốc phòng
Admin 14.12.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Chu Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội phụ nữ B3 Trung tá QNCN Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ B9 Thiếu tá Triệu Thu Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ K5 Và tập thể đội tuyển nữ Trường Sĩ quan Chính trị
Admin 14.12.2023
Thể hiện: Thiếu úy QNCN Trần Thị Hải Duyên, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Và tập thể đội tuyển nữ Quân khu 4
Admin 14.12.2023
Thể hiện: Trung tá QNCN Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội phụ nữ Văn phòng Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Thận – Lọc máu, Bệnh viện QY 103 Và tập thể đội tuyển nữ Học viện Quân y
Admin 11.12.2023
Thể hiện: Trung tá QNCN Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội phụ nữ Văn phòng Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Thận – Lọc máu, Bệnh viện QY 103 Đại úy Bùi Thị Bích Thảo, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Khối Bộ môn Và tập thể đội tuyển nữ Học viện Quân y
Admin 11.12.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hương Thảo, Ủy viên BCH cơ quan Cục Chính trị Đại úy QNCN Trương Thùy Dương, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Kho 700, Cục Hậu cần Và tập thể đội tuyển nữ Quân chủng Hải quân
Admin 11.12.2023
Thể hiện: Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Nhà máy Z121 Đ/c Nguyễn Hương Ngân, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Nhà máy Z131 Và tập thể đội tuyển nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Admin 11.12.2023
Thể hiện: Thiếu úy Hoàng Thị Quỳnh Mai, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn 1 Trung úy Hồ Thị Vân, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86
Admin 08.12.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Trần Thị Kim Thu, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Đoàn Nghi lễ Quân đội Đại úy QNCN Phạm Thị Hải Yến, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã Cùng tập thể đội tuyển nữ Bộ Tổng Tham mưu
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Trung tá Lê Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Công tác đảng, công tác chính trị Thượng úy QNCN Phạm Thị Diện, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Chính trị Và tập thể đội tuyển nữ Trường Sĩ quan Lục quân 2
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Trung tá Lê Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Công tác đảng, công tác chính trị Thượng úy QNCN Phạm Thị Diện, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Chính trị Và tập thể đội tuyển nữ Trường Sĩ quan Lục quân 2
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Đinh Thị Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Thượng úy Trịnh Thu Thảo, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Và tập thể đội tuyển nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Sư đoàn 371 Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Viện Y học Đồng chí Vương Thị Thúy Cương, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Nhà máy A45 Cùng tập thể đội tuyển Phòng không – Không quân
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Viện Y học Đồng chí Vương Thị Thúy Cương, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Nhà máy A45 Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Sư đoàn 371 Cùng tập thể đội tuyển Phòng không – Không quân
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thượng úy Tô Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị Thượng úy Trần Thanh Thảo, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Cục Hậu cần Trung tá Trần Thị Hà Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Cục Kỹ thuật Và tập thể đội tuyển nữ Quân khu 5
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thượng úy Tô Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị Thượng úy Trần Thanh Thảo, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Cục Hậu cần Trung tá Trần Thị Hà Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Cục Kỹ thuật Và tập thể đội tuyển nữ Quân khu 5
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Đinh Thị Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Thượng úy Trịnh Thu Thảo, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Và tập thể đội tuyển nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Đại úy QNCN Lê Thị Khánh Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Lữ đoàn 434 Đại úy QNCN Võ Thị Hồng Phúc, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Đại úy QNCN Trần Thị Lựu, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Phòng Chính trị, Trường Quân sự Cùng tập thể đội tuyển Quân đoàn 4
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Đại úy QNCN Lê Thị Khánh Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Lữ đoàn 434 Đại úy QNCN Võ Thị Hồng Phúc, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Đại úy QNCN Trần Thị Lựu, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Phòng Chính trị, Trường Quân sự Cùng tập thể đội tuyển Quân đoàn 4
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Hậu cần- Kỹ thuật Thượng úy Trần Lê Khánh Huyền, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Tin học - Ngoại ngữ Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Thông tin Khoa học Quân sự Và tập thể đội tuyển nữ Học viện Lục quân
Admin 22.11.2023
Thể hiện: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Hậu cần- Kỹ thuật Thượng úy Trần Lê Khánh Huyền, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Khoa Tin học - Ngoại ngữ Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Thông tin Khoa học Quân sự Và tập thể đội tuyển nữ Học viện Lục quân
Admin 20.11.2023
Thể hiện: Thiếu tá Nguyễn Thùy Giang, Chủ tịch HPN Đoàn Thử nghiệm cung ứng 15, Bộ Tổng Tham mưu Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà, PCT HPN Kho K887 Cục KT Binh chủng Cùng tập thể Cán bộ TỔNG CỤC KỸ THUẬT
Hiển thị 1 đến 22 trong 59 (3 Trang)

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:4
Trong ngày:331
Trong tuần:40301
Trong tháng:82811
Cả năm:683993
Tổng lượt xem:4994431