Mùa khô năm 1967, Mặt trận Tây Nguyên gian khổ và ác liệt chưa từng thấy. Nhiều đơn vị chủ lực được đưa vào chiến trường. Một bộ phận của Đoàn ca...