column_right getExtensions 1718830192-1718830192

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1718830192-1718830192

CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:28-12-2023

CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng Lương Cường Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương - UV TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội với các đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (ngày 13-12-2021)

Vị trí, vai trò Công tác phụ nữ trong Quân đội

 1. Công tác phụ nữ trong Quân đội là một bộ phận công tác vận động quần chúng của Đảng, một mặt hoạt động quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 2. Công tác phụ nữ trong Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là cơ quan nghiệp vụ cấp trên). Ở mỗi cấp, công tác phụ nữ, Hội phụ nữ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy (chi bộ), sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên; sự quản lý, chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên (bí thư cấp ủy), người chỉ huy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cùng cấp.
Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà các nữ quân nhân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) và Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan và khu vực Abyei (29-6-2023)

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác phụ nữ trong Quân đội

 1. Đoàn kết, tập hợp hội viên; tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, tích cực học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ về mọi mặt; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 2. Tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị.
 3. Vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
 4. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội phụ nữ trong Quân đội vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới; tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
 5. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
 6. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác giáo dục mầm non (đối với các đơn vị có cơ sở giáo dục mầm non) trong Quân đội.
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng trao giải Nhất dân vũ cho đội thi Bộ Tổng Tham mưu, đại diện Phụ nữ Quân đội

Nguyên tắc, hình thức, phương pháp tiến hành công tác phụ nữ trong Quân đội

 1. Nguyên tắc
  a) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non.
  b) Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; có tính quần chúng rộng rãi, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, mọi cán bộ, hội viên phụ nữ.
 2. Hình thức, phương pháp tiến hành: Tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và nêu gương.
Ban Phụ nữ Quân đội thăm, động viên nữ chiến sĩ mới tại Trường Quân sự Quân khu 7 (tháng 3-2021)

Đại hội phụ nữ các cấp trong Quân đội

 1. Đại hội phụ nữ các cấp trong Quân đội được tổ chức 5 năm một lần. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức đại hội sớm hoặc muộn hơn so với thời gian quy định nhưng không quá 1 năm (12 tháng), do cấp ủy cùng cấp quyết định và báo cáo cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp.
 2. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu (hoặc hội viên) được triệu tập tham dự.
 3. Hình thức tổ chức, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung, nhiệm vụ, công tác bầu cử… tại đại hội phụ nữ các cấp trong Quân đội thực hiện theo Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 4. Đảng ủy (chi bộ) cơ sở cùng cấp chuẩn y kết quả đại hội phụ nữ; việc chỉ định kiện toàn ban chấp hành Hội phụ nữ thực hiện theo quy định của Tổng cục Chính trị.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ quan TCCT lần thứ VI (2021-2026)

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:1322
Trong tuần:2679
Trong tháng:2679
Cả năm:2679
Tổng lượt xem:2679