PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Phụ nữ Quân đội là tập hợp toàn thể lực lượng nữ đang công tác trong Quân đội, bao gồm: sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, binh sĩ; công nhân, viên chức quốc phòng; người lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị toàn quân. Phụ nữ Quân đội thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo sự phân công, đồng thời hoàn thành thiên chức thiêng liêng trong gia đình và ngoài xã hội như mọi phụ nữ bình thường khác.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Phụ nữ Quân đội là một lực lượng quan trọng của Phụ nữ Việt Nam. Kế thừa truyền thống anh hùng của dân tộc “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, các chị được giác ngộ lý tưởng và một lòng đi theo Đảng, họ có mặt từ rất sớm trong các tổ chức vũ trang cách mạng, từ các đội tự vệ, đội du kích Bắc Sơn, quân du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân… Phụ nữ lực lượng vũ trang đã nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

CÂY SÁNG KIẾN

  26/03/2023
Ở nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), phụ nữ chiếm hơn 40% quân số; các chị tham gia vào các dây chuyền sản xuất và đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của...

CÂU LẠC BỘ “PHỤ NỮ KHỎE - ĐẸP”

  26/03/2023
Hội phụ nữ Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ (CB-NN), Học viện Hải quân, thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ khỏe - đẹp”, xây dựng người phụ nữ theo tiêu chí “Bốn tốt”. Đến nay, hoạt động...

BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI THĂM, TẶNG QUÀ NỮ CHIẾN SĨ MỚI

  25/03/2023
Vừa qua, Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm, tặng quà động viên các nữ chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn 692, Sư đoàn bộ binh 301, BTL Thủ đô Hà...