PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Phụ nữ Quân đội là tập hợp toàn thể lực lượng nữ đang công tác trong Quân đội, bao gồm: sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, binh sĩ; công nhân, viên chức quốc phòng; người lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị toàn quân. Phụ nữ Quân đội thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo sự phân công, đồng thời hoàn thành thiên chức thiêng liêng trong gia đình và ngoài xã hội như mọi phụ nữ bình thường khác.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Phụ nữ Quân đội là một lực lượng quan trọng của Phụ nữ Việt Nam. Kế thừa truyền thống anh hùng của dân tộc “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, các chị được giác ngộ lý tưởng và một lòng đi theo Đảng, họ có mặt từ rất sớm trong các tổ chức vũ trang cách mạng, từ các đội tự vệ, đội du kích Bắc Sơn, quân du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân… Phụ nữ lực lượng vũ trang đã nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH..

Đăng bởi: Admin
Phần 1: VIỆT BẮC HÙNG THIÊNG Tự hào là người con của quê hương cách mạng, hòa cùng những làn điệu dân ca đa sắc màu Việt Bắc, tiếp bước truyền thống...

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH..

Đăng bởi: Admin
Link fanpage: TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH Âm nhạc sử dụng: Lời Đảng - Lời hiệu triệu trái tim. Sáng tác Hoàng Hồng Ngọc Trái tim em tình yêu người lính. Sáng tác:...

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TÔI LÀ MB..

Đăng bởi: Admin
Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, MB đã từng bước phát triển ổn định, vững chắc, vươn lên tốp đầu các ngân hàng TMCP tại Việt Nam, đóng góp tích...