VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

Công tác tại một đơn vị đặc thù, các nữ quân nhân của Đoàn nghi lễ Quân đội không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đẹp về ngoại hình, chuẩn về điều lệnh, phong thái chuyên nghiệp, những nét trội đã tôn thêm và làm nổi bật hình ảnh Phụ nữ Quân đội, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phục vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước và Quân đội, chị em còn là những chiến sĩ - nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật. Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc do cán bộ, hội viên phụ nữ Đoàn nghi lễ Quân đội tham gia biểu diễn đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bộ đội, nhân dân và bạn bè quốc tế, đạt nhiều thành tích cao trong các lần hội diễn, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc và giao lưu quốc tế. Với nhiệm vụ của mình, toàn đoàn đã và đang thể hiện sức mạnh và bản lĩnh văn hóa quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, trong đó có dấu ấn của các nữ quân nhân xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thực hiện: NGUYỄN NGỌC SƠN

Luyện tập hành tiến tham gia thực hiện nhiệm vụ nghi lễ
Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ nghi lễ sẵn sàng phục vụ
Luyện tập biểu diễn tham gia giao lưu Quân nhạc Quốc tế tại Nhật Bản
Nét đẹp người chiến sĩ nghi lễ. (Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Trà Giang)
Tham gia Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018
Tự hào nữ chiến sĩ, nghệ sĩ Đoàn nghi lễ Quân đội
Tự hào tiến bước