1. Hỏi: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với quân nhân có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền...
1. Hỏi: Quy định việc điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH để giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động trong Bộ Quốc phòng? Trả lời: Điều 37...
Ngày 28-01-2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, dựa trên nguyên tắc: Tôn trọng,...