TRÊN CUNG ĐƯỜNG GIÓ LÁ

Trên cung đường gió lá

những vết khắc trên cây

khắc khoải

dọc lối mòn xuyên suốt tháng năm

cây nhớ ai mà xôn xao lá

vọng ngàn xanh

hoang hoải âm trầm

 

dưới lớp lớp thời gian rụng xuống

bóng trẻ trai còn ấm cung đường

đất trời yên

sao rừng run rẩy

thả nỗi buồn trong những giọt sương

 

khuất phía sau mưa nguồn thác lũ

vẫn vẹn nguyên từng bước các anh đi

khuất phía sau mỗi ngày nắng đổ

vết khắc kia

vẫn đợi bước quân về

 

nhưng

những bước quân

đã hóa thành sông núi

bỏ giữa đời trẻ mãi tuổi hai mươi

những vết khắc

vẫn không thành sẹo

trên cung đường gió lá bời bời.

 

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ