Notice: Constant DEBUG already defined in /home/phunuquandoi/public_html/apt-config/apt-home.php on line 45

column_right getExtensions 1720895901-1720895901

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1720895901-1720895901

LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI QUA CÁC THỜI KỲ

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:30-04-2024

LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG BAN

1. Đại tá VŨ THỊ HỒNG

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

(4/1993 – 6/2007)

2. Đại tá, Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

(6/2007 – 6/2013)
12-2013: Được thăng quân hàm Thiếu tướng, Chính ủy Viện Y học cổ truyền Quân đội

3. Đại tá BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

(6/2013 – 4/2018)
7-2020: Được thăng quân hàm Thiếu tướng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

4. Đại tá, Tiến sĩ PHÙNG THỊ PHÚ

Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

(4/2018 - 11/2023)
12-2023 đến nay: Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị

5. Đại tá NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

(11/2023 đến nay)

PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Đại tá VŨ THỊ NGỌ

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(12/1994 – 9/2009)

2. Đại tá TRẦN THỊ HUẤN

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(2005 – 12/2007)

3. Đại tá NGÔ THỊ YẾN

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(6/2009 – 4/2012)

4. Đại tá NGUYỄN THỊ OANH

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(4/2011 – 2/2018)

5. Đại tá NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(4/2018 – 11/2023)

6. Thượng tá PHAN ÁI XUÂN

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(4/2018 – nay)

7. Thượng tá NGUYỄN THỊ THANH

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(3/2024 – nay)

8. Thượng tá ĐỖ THỊ HẰNG NGA

Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội

(3/2024 – nay)

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:2
Trong ngày:290
Trong tuần:7174
Trong tháng:7174
Cả năm:7174
Tổng lượt xem:7174