column_right getExtensions 1709310994-1709310994

column_right module news_latest

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1709310994-1709310994

Sách
Admin 26.12.2023
Nhảy múa là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, nghệ thuật, tư tưởng, tình cảm và rèn luyện sức khỏe của con người. Nhảy múa được thể hiện thông qua các vũ điệu. Trong đó có những vũ điệu phổ thông để mọi người đều có thể tham gia, phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong Quân đội ta, hoạt động múa hát tập thể đã được tổ chức ở nhiều đơn vị từ trong...

Thống kê truy cập

Đang online:6
Trong ngày:6828
Trong tuần:36585
Trong tháng:6828
Cả năm:404068
Tổng lượt xem:4714506