PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 4.0

PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 4.0

HỘI THI

CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ GIỎI CẤP TOÀN QUÂN NĂM 2023

KHU VỰC PHÍA NAM

PHẦN THI NĂNG KHIẾU PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 (Múa đương đại)

Thể hiện:

- Thiếu tá Nguyễn Thùy Giang, Chủ tịch HPN Đoàn Thử nghiệm cung ứng 15, Bộ Tổng Tham mưu

- Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà, PCT HPN Kho K887 Cục KT Binh chủng

- Cùng tập thể Cán bộ TỔNG CỤC KỸ THUẬT

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử