Notice: Constant DEBUG already defined in /home/phunuquandoi/public_html/apt-config/apt-home.php on line 45

column_right getExtensions 1720899719-1720899719

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1720899719-1720899720

TRIỂN LÃM TRANH ONLINE

TRIỂN LÃM ONLINE CÁC TÁC PHẨM TRANH VỀ ĐỀ TÀI BÌNH ĐẲNG GIỚI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2024

Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam. Sau hơn 70 ngày phát động (từ ngày 1-3- đến 15-5), Ban Tổ chức đã nhận được 700 tác phẩm dự thi (trong đó, có 321 tác phẩm của tác giả dưới 18 tuổi; 379 tác phẩm của tác giả từ 18 tuổi trở lên; 683 tác phẩm của tác giả trong Quân đội, 17 tác phẩm của tác giả ngoài Quân đội).

Trưởng ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng khen thưởng: 02 tác phẩm đạt giải Đặc biệt; 04 tác phẩm đạt giải A; 06 tác phẩm đạt giải B; 08 tác phẩm đạt giải C; 10 tác phẩm đạt giải Khuyến khích; 15 tác phẩm đạt giải theo chuyên đề và 71 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Từ ngày 4-6 đến hết ngày 20-6-2024, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 115 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trưng bày triển lãm. Để tiếp tục lan tỏa giá trị của các tác phẩm, nâng cao nhận thức của mỗi cơ quan, đơn vị, tập thể, gia đình, cá nhân về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; cơ quan, đơn vị dân chủ, đoàn kết, thống nhất; cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn, nhân ái, không bạo lực, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức triển lãm online trên Trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội. Cùng với đăng tải các tác phẩm đã được chứng nhận của Trưởng ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức tiếp tục giới thiệu các tác phẩm có chất lượng tương đối tốt nhưng chưa được xét chọn vào vòng chung khảo, để bất cứ thời điểm nào khán giả cũng có thể ngắm nhìn, tham quan thành quả của Cuộc vận động sáng tác.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ và triển khai đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, sự tham gia nhiệt tình và đầy tâm huyết của các tài năng hội họa trong và ngoài Quân đội. Trân trọng cảm ơn Cục Tuyên huấn, Vụ Bình đẳng giới/Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tạo điều kiện cử cán bộ tham gia Hội đồng nghệ thuật góp phần vào thành công chung của Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh.

Trân trọng kính mời các đồng chí và bạn đọc tham quan triển lãm và góp phần quảng bá giá trị tích cực của các tác phẩm đến cộng đồng.