column_right getExtensions 1713038711-1713038711

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1713038711-1713038711

TUỔI NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

TUỔI NGHỈ HƯU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:24-05-2023

Tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Hỏi: Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2023 theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019?

Trả lời: Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam trong điều kiện lao động bình thường sẽ là 60 tuổi 9 tháng.

Hỏi: Quân nhân bị suy giảm khả năng lao động thì độ tuổi nghỉ hưu được Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào?

Trả lời: Tại điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Quân nhân có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.
  2. b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

Tuy nhiên, trường hợp quân nhân nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động, thì phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu đi 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:579
Trong tuần:40549
Trong tháng:83059
Cả năm:684241
Tổng lượt xem:4994679