THU HỒI, TẠM GIỮ THẺ BHYT CỦA QUÂN NHÂN

THU HỒI, TẠM GIỮ THẺ BHYT CỦA QUÂN NHÂN

Hỏi: Quân nhân bị thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp nào? Cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm thu hồi thẻ bảo hiểm y tế?

Trả lời:

Điều 9 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định:

  1. Thu hồi thẻ BHYT quân nhân trong các trường hợp:
    • Thôi phục vụ trong Quân đội hoặc chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân.
    • Thẻ BHYT cấp trùng số, trùng đối tượng hoặc thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng là quân nhân.
  2. Đơn vị quản lý quân nhân có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để giảm trừ tiền đóng BHYT từ ngân sách nhà nước.
  3. Thẻ BHYT của quân nhân bị tạm giữ trong trường hợp người khác sử dụng đi khám bệnh, chữa bệnh.

Người được giao quản lý thẻ hoặc người có thẻ BHYT cho người khác mượn thẻ phải chịu hình thức kỷ luật của Quân đội và phải bồi hoàn toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).