LAO ĐỘNG KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ XÃ HỘI

LAO ĐỘNG KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Ngày 1-5-1886, tại Chicago (Hoa Kỳ), hàng vạn công nhân đã tổ chức bãi công, biểu tình, đưa ra yêu sách đòi cải thiện điều kiện lao động, thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ; họ bị nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu, nhiều người chết, bị bắt và cầm tù. Đại hội I của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1-5 hằng năm là ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của vô sản các nước. Sự ra đời của Ngày Quốc tế Lao động là tất yếu, đồng nghĩa với việc ghi nhận, tôn vinh cống hiến của lao động toàn thế giới cũng như chế độ đãi ngộ của xã hội đối với họ. Từ đó, ngày 1-5 trở thành ngày hội đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Phụ nữ là một lực lượng lao động cơ bản từ khi xã hội loài người hình thành. Trong các hình thái kinh tế - xã hội trước đây, lao động nữ bị khinh rẻ và họ không nhận được sự đãi ngộ đúng mức. Thành quả lao động của phụ nữ thường bị khuất lấp dưới hình thức thành quả lao động của gia đình mà đại diện là gia trưởng (nam giới). Đến nay, mặc dù cống hiến của lao động nữ đã được cộng đồng nhân loại thừa nhận, nhưng đâu đó, việc phân biệt đối xử trong đãi ngộ vẫn tồn tại. Để khắc phục những hạn chế đó, các lực lượng trong xã hội cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lợi của lao động nữ bằng các biện pháp giáo dục, pháp luật, hành chính và kinh tế. Mặt khác, tự thân phụ nữ cần phấn đấu không ngừng vươn lên, nâng cao giá trị lao động của bản thân trong xã hội. Đó là nhân tố nền tảng để khẳng định giá trị và là cơ sở thực tiễn để đấu tranh cho quyền lợi của lao động nữ.

Là một lực lượng đông đảo trong môi trường đặc biệt, phụ nữ toàn quân, đặc biệt lao động nữ trong Quân đội về cơ bản được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ công bằng, bình đẳng về giới theo chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Để khẳng định giá trị cao đẹp của Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), với tư cách là người lao động, chị em cần tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân, tự khẳng định mình và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cơ quan, đơn vị và rộng ra toàn xã hội.

Niềm vui từ những chuyến hàng
Ảnh minh họa: Nguyễn Trung Trực

Mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động nữ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân hãy tự giác học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng công tác, cũng như ý thức trách nhiệm trong lao động. Nhận thức sâu sắc giá trị lao động của bản thân đối với gia đình, đơn vị, cộng đồng và xã hội. Chủ động, tích cực, sáng tạo và nâng cao hiệu quả trong quá trình lao động, sản xuất công tác để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Với thành quả lao động của mình, mỗi cán bộ, hội viên cần phấn đấu xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nỗ lực cống hiến, đóng góp xây dựng khu dân cư đoàn kết, an ninh, văn hóa và phát triển; lan tỏa những việc làm tốt, những giá trị tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” ra cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế. Đó là những biểu hiện cụ thể để PNQĐ khẳng định giá trị lao động của mình. Giá trị của lao động nữ trong gia đình, ở đơn vị hay cộng đồng dân cư và toàn xã hội góp phần tôn vinh giá trị của lao động cũng như người lao động trên toàn thế giới; tiếp tục tỏa sáng những giá trị trường tồn, bất diệt của tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1-5.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI