column_right getExtensions 1713036243-1713036243

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1713036243-1713036243

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA QUÂN NHÂN THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG?

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA QUÂN NHÂN THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG?

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:21-02-2024

Trường hợp nào thì tuổi nghỉ hưu của Quân nhân thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bộ luật Lao động?

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH thì đối với quân nhân, ngoài các trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, thuộc một trong 3 trường hợp sau thì được nghỉ hưu, đồng thời, tuổi được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Trong điều kiện lao động bình thường, tại thời điểm nghỉ hưu, quân nhân có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động (cụ thể: Năm 2023, nam đủ 55 tuổi 9 tháng và nữ đủ 51 tuổi).

Trường hợp 2: Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả vùng có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021 thì quân nhân được nghỉ hưu khi có tuổi (tại thời điểm nghỉ hưu) thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động (năm 2023, nam đủ 50 tuổi 9 tháng và nữ đủ 46 tuổi).

Trường hợp 3: Quân nhân bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì quân nhân được nghỉ hưu mà không phụ thuộc vào tuổi đời.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:463
Trong tuần:40433
Trong tháng:82943
Cả năm:684125
Tổng lượt xem:4994563