Notice: Constant DEBUG already defined in /home/phunuquandoi/public_html/apt-config/apt-home.php on line 45

column_right getExtensions 1720898394-1720898394

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1720898394-1720898394

TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:03-06-2023

TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu, thách thức nghiêm trọng đối với sự sinh tồn của con người trong thế kỷ XXI. Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường (BVMT) là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và sự trường tồn của nhân loại. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của quốc gia, quốc tế trong ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và các mặt khác… Phụ nữ Quân đội với nhiều hoạt động và mô hình cụ thể, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường của đơn vị công tác, nơi sinh sống; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ năng lượng tích cực chung tay BVMT xanh, sạch, đẹp.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:3
Trong ngày:468
Trong tuần:7263
Trong tháng:7263
Cả năm:7263
Tổng lượt xem:7263