TIẾNG HÁT NƠI ĐẢO XA

TIẾNG HÁT NƠI ĐẢO XA
SÁNG TÁC: THANH BÌNH; THỂ HIỆN: QUỲNH TRANG