THƯ GỬI CÁC CÁN BỘ, HỘI VIÊN PNQĐ VÀ SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CHIẾN SĨ BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

THƯ GỬI CÁC CÁN BỘ, HỘI VIÊN PNQĐ VÀ SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CHIẾN SĨ BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI

Toàn bộ nội dung thư của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Ban Phụ nữ Quân đội.

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử