PHỤ NỮ TRƯỜNG SQCT “TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN ÁI”

PHỤ NỮ TRƯỜNG SQCT “TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN ÁI”

Phần thi tuyên truyền

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO NGUYỄN TẤT THÀNH PHỤ NỮ TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ “TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN ÁI”

Thể hiện:

- Trung tá QNCN Chu Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Chính trị

- Trung tá QNCN Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Ban Thông tin Khoa học Quân sự

Cùng tập thể đội tuyển nữ Trường Sĩ quan Chính trị

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử