PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XỨNG DANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XỨNG DANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

HỘI THI CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ GIỎI CẤP TOÀN QUÂN NĂM 2023

KHU VỰC PHÍA NAM

PHẦN THI TUYÊN TRUYỀN PHỤ NỮ TỔNG CỤC KỸ THUẬT PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XỨNG DANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

Thể hiện:

- Thiếu tá Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HPN Cơ sở Trường CĐ Kỹ thuật Quân sự 1

- Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà, PCT HPN Kho K887 Cục KT Binh chủng

- Cùng tập thể Cán bộ TỔNG CỤC KỸ THUẬT

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử