NỮ GIẢNG VIÊN SAY NGHỀ

NỮ GIẢNG VIÊN SAY NGHỀ

Giảng dạy lý luận chính trị là một hoạt động đặc thù. Giảng viên dạy lý luận chính trị cho sĩ quan tham mưu lục quân trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học quân sự của Quân đội ta thì càng không hề dễ dàng, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và cả cái Tâm của người thầy. Vậy mà Thiếu tá Đinh Thị Thủy Bình đã gắn bó với Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã gần 20 năm và ngày càng say mê với bộ môn đặc thù này.