NGƯỜI CON CỦA LIỆT SĨ

NGƯỜI CON CỦA LIỆT SĨ

“Tôi sinh ra thì bố tôi đã hy sinh rồi cho nên tôi cũng không được biết mặt bố, và những câu chuyện mà hằng đêm mẹ kể về bố là một anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Từ những câu chuyện mẹ kể và những thói quen của bố qua ông bà nội kể lại, tôi càng cảm thấy tự hào về bố của mình” - Thượng úy QNCN Trần Thị Thủy, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (con liệt sĩ Trần Văn Phương)