column_right getExtensions 1709318403-1709318403

column_right module news_latest

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1709318403-1709318404

MỨC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU CHO QUÂN NHÂN TỪ TRƯỚC THÁNG 1-2022

MỨC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU CHO QUÂN NHÂN TỪ TRƯỚC THÁNG 1-2022

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:05-02-2024

MỨC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU CHO QUÂN NHÂN TỪ TRƯỚC THÁNG 1-2022

Hỏi: Trường hợp quân nhân hưởng lương hưu hằng tháng từ trước tháng 01-2022 thì mức điều chỉnh lương hưu được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29-6-2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, người lao động đã được điều chỉnh đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07-12-2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (tức người lao động hưởng lương hưu hằng tháng trước tháng 01-2022), thì từ ngày 01-7-2023, mức điều chỉnh lương hưu là 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023.

Như vậy, trường hợp quân nhân hưởng lương hưu hằng tháng từ trước tháng 01-2022 thì mức điều chỉnh lương hưu là 12,5% trên mức lương hưu của tháng 6-2023.

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:329
Trong tuần:36986
Trong tháng:7229
Cả năm:404469
Tổng lượt xem:4714907