HỘI THI DÂN VŨ - PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI "KHỎE, ĐẸP, TỰ TIN - TỎA SÁNG"

HỘI THI DÂN VŨ - PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI "KHỎE, ĐẸP, TỰ TIN - TỎA SÁNG"