column_right getExtensions 1713035402-1713035402

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1713035402-1713035402

HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CÓ HÀNH VI UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC

HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CÓ HÀNH VI UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:22-02-2024

Hình thức kỷ luật đối với Quân nhân có hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc

Mọi quân nhân phải chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội, trong đó, không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và say rượu, bia. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật tương xứng.

Nhà nước có chính sách, biện pháp quản lý đối với loại đồ uống là rượu, bia; trong đó, đã có quy định cụ thể trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhằm làm giảm ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Các Bộ nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của rượu, bia nói chung và duy trì kỷ luật Quân đội.

Ngày 27-12-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 143/2023/TT-BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2024 và thay thế Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Trong đó, Thông tư số 143/2023/TT-BQP đã nêu rõ về hình thức xử lý kỷ luật đối với quân nhân có hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc say rượu, bia như sau:

“Điều 38. Uống rượu, bia trong giờ làm việc và say rượu, bia

  1. Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc khi đang thực hiện nhiệm vụ hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến phong cách quân nhân thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.
  2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm
    • a) Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;
    • b) Lôi kéo người khác tham gia;
    • c) Say rượu, bia khi đang thực hiện nhiệm vụ; làm mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị;
    • d) Say rượu, bia làm mất trật tự công cộng, mất đoàn kết quân dân gây hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng”.

Như vậy, quân nhân ( bao gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ ) có hành vi uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc khi đang thực hiện nhiệm vụ hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến phong cách quân nhân thì căn cứ nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, thái độ tiếp thu sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, hậu quả vi phạm đã gây ra sẽ bị xem xét áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm.

THẾ TRUYỀN
(Nguồn: Báo QĐND)

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:7
Trong ngày:421
Trong tuần:40391
Trong tháng:82901
Cả năm:684083
Tổng lượt xem:4994521