EM LÀ CHIẾN SĨ THÔNG TIN (NHẢY DÂN VŨ)

EM LÀ CHIẾN SĨ THÔNG TIN (Nhảy dân vũ)

Phần thi năng khiếu

EM LÀ CHIẾN SĨ THÔNG TIN (Nhảy dân vũ)

Thể hiện:

- Thượng úy QNCN Trần Thị Thu Hương, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn 205

- Thượng úy QNCN Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc

Và tập thể đội tuyển nữ Binh chủng Thông tin liên lạc

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử