column_right getExtensions 1713033485-1713033485

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1713033485-1713033485

CHUNG TAY THỰC HIỆN TỐT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÂN ĐỘI

CHUNG TAY THỰC HIỆN TỐT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÂN ĐỘI

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:25-05-2023

CHUNG TAY THỰC HIỆN TỐT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÂN ĐỘI

Bình đẳng giới (BĐG) là quyền con người; là mục tiêu phấn đấu của cộng đồng quốc tế và trách nhiệm của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, BĐG là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước; thể hiện trong Hiến pháp, pháp luật; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, tích cực trong thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia vì BĐG.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:328
Trong tuần:40298
Trong tháng:82808
Cả năm:683990
Tổng lượt xem:4994428