CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Theo Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế, căn cứ đóng BHYT được quy định như sau:

  1. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
  2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.
  3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.
  4. Các đối tượng khác tham gia BHYT là mức lương cơ sở.
  5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử