column_right getExtensions 1709318640-1709318640

column_right module news_latest

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1709318640-1709318640

CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:21-03-2023

CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Theo Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế, căn cứ đóng BHYT được quy định như sau:

  1. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
  2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.
  3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.
  4. Các đối tượng khác tham gia BHYT là mức lương cơ sở.
  5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:342
Trong tuần:36999
Trong tháng:7242
Cả năm:404482
Tổng lượt xem:4714920