Notice: Constant DEBUG already defined in /home/phunuquandoi/public_html/apt-config/apt-home.php on line 45

column_right getExtensions 1720898911-1720898911

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1720898911-1720898911

BÀI HỌC “THỜI CƠ” VÀ TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

BÀI HỌC “THỜI CƠ” VÀ TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:08-09-2023

BÀI HỌC “THỜI CƠ” VÀ TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Tự hào, cùng nhau sánh bước, học tập, rèn luyện

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, ôn lại những bài học lịch sử càng giúp mỗi chúng ta vững tin trên con đường hướng đến tương lai. Một trong những bài học thắng lợi mang tính quyết định của Cách mạng Tháng Tám đó là nắm bắt thời cơ lịch sử. Tận dụng được thời cơ giúp có điều kiện khách quan thuận lợi, huy động được sức mạnh to lớn của quần chúng và giành thắng lợi trong mọi hành động cách mạng. Để đạt được mục tiêu nâng tầm trí tuệ của phụ nữ toàn quân mà Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII đề ra, phụ nữ toàn quân cần chủ động, tích cực trong nắm bắt và tận dụng thời cơ.

Từ những năm đầu thập niên 40 (thế kỷ XX), lợi dụng thế suy yếu của thực dân Pháp ở chính quốc, Nhật ép chính phủ Pháp ký các hiệp ước và thỏa ước có lợi cho mình, buộc người Pháp thừa nhận vai trò bá chủ của Nhật ở Viễn Đông, đưa quân vào Đông Dương và được hưởng những đặc quyền về quân sự ở miền Bắc Việt Nam. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, hoàn tất quá trình xâm chiếm Đông Dương. Sau đảo chính, Nhật trở thành kẻ thù chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, những điều kiện mới đã giúp cho cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam chín muồi. Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, các tổ chức cách mạng và nhân dân ta trong cao trào chống Nhật, cứu nước, có tác dụng quyết định với thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Ý Đảng hợp lòng Dân! Ngay sau đó Đảng đã phát động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trên cả nước. Tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bài học “thời cơ” của Cách mạng tháng Tám đang phát huy mạnh mẽ những giá trị tích cực đối với nhiệm vụ “nâng tầm trí tuệ” cho Phụ nữ Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Nâng tầm trí tuệ cho Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) nói riêng là yêu cầu bức thiết của xã hội đang phát triển mạnh mẽ theo hướng tiến bộ và bình đẳng. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu cấp bách khi Quân đội đang trong bước chuyển trở thành hiện đại. Nâng tầm trí tuệ là khái niệm chung phản ánh những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cá nhân và là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, vươn lên làm chủ vận mệnh của bản thân và cống hiến cho xã hội, bình đẳng thực sự về giới. Đó là sự nâng cao trình độ nhận thức và tích lũy kiến thức về mọi mặt nhằm hòa đồng một cách tích cực với xã hội, cộng đồng. Không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của bản thân. Đổi mới phương pháp, tác phong sống, công tác, làm việc, quan hệ để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ và thiên chức… Muốn nâng tầm trí tuệ cần sự chủ động, tích cực học hỏi của mỗi cá nhân. Xã hội cần thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian, thể lực của cá nhân cho việc học tập, rèn luyện. Cần thông tin, tài liệu hỗ trợ cho việc học tập và những mô hình lý tưởng, mục tiêu cụ thể để hướng tới cùng với thước đo, tiêu chí đạt được cho mỗi cá nhân để tự đánh giá.

Học và đọc, là cách nâng tầm trí tuệ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kéo theo là sự bùng nổ thông tin toàn cầu. Chưa bao giờ việc tìm kiếm thông tin, tài liệu học tập trở nên đơn giản đến thế. Hơn bao giờ hết, Đảng và Nhà nước ta thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương, chính sách xây dựng xã hội học tập, khuyến khích mọi người tích cực tham gia, với phương châm “học suốt đời”. Quân đội tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phấn đấu. Phong trào hành động của Phụ nữ Quân đội được đề ra trong các chương trình hành động để chị em được nâng tầm trí tuệ tương xứng.

Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2021-2026, xác định quyết tâm xây dựng người PNQĐ đạt tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”. Đồng thời, cũng xác định chỉ tiêu cụ thể: “100% hội viên phụ nữ tham gia học tập chương trình giáo dục chính trị; nâng cao kiến thức toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, luật pháp, chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Hằng năm, kiểm tra nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% trở lên đạt khá, giỏi và 2 khâu đột phá, trong đó, đầu tiên là: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ”.

Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân, trong đó có trên 90% được đào tạo ở các cấp. Trình độ trên đại học chiếm 4,29%; đại học, cao đẳng chiếm 44,52%; trung, sơ cấp chiếm 41,21%. Đây là lực lượng có mặt bằng trình độ tương đối cao so với các tổ chức hội phụ nữ trực thuộc Trung ương. Có đủ lực lượng, có thừa khát vọng, lại được tổ chức chặt chẽ, chị em có thời cơ để nâng tầm trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy, tổ chức hội các đơn vị đã triển khai mạnh mẽ chương trình hành động. Tin rằng, Phụ nữ Quân đội sẽ thực hiện thành công nâng tầm trí tuệ nếu mỗi cán bộ, hội viên biết nắm chắc thời cơ và phát huy mạnh mẽ nội lực, cùng nhau phấn đấu, học tập, rèn luyện.

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI
Ảnh minh họa: NGUYỄN HẢI - TUẤN HUY

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:490
Trong tuần:7274
Trong tháng:7274
Cả năm:7274
Tổng lượt xem:7274