BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN

BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN
SÁNG TÁC: HOÀNG VÂN; THỂ HIỆN: QUỲNH TRANG