Notice: Constant DEBUG already defined in /home/phunuquandoi/public_html/apt-config/apt-home.php on line 45

column_right getExtensions 1720895303-1720895303

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1720895303-1720895303

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:16-06-2024

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Khoản 2 và khoản 3, Điều 30 Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29-10-2020 quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần ở các cấp như sau:

  • Trong thời hạn 5 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 5 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 5 ngày đối với đơn vị trực thuộc Bộ, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hưởng chế độ BHXH một lần, cơ quan nhân sự hoàn chỉnh hồ sơ gửi BHXH Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, BHXH Bộ Quốc phòng hoàn thành việc ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người lao động.
  • Thời hạn trao quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần đến người lao động trước ngày người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc tối thiểu là 5 ngày (đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, gửi BHXH Bộ Quốc phòng trước ngày người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc tối thiểu là 30 ngày).
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Sau 15 ngày kể từ ngày thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng ký quyết định xuất ngũ, cơ quan nhân sự các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp hồ sơ theo quy định gửi về BHXH Bộ Quốc phòng để có cơ sở xác nhận quyết toán và cấp kinh phí chi BHXH cho đơn vị.
  • Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người lao động biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:4
Trong ngày:262
Trong tuần:7160
Trong tháng:7160
Cả năm:7160
Tổng lượt xem:7160