column_right getExtensions 1718825268-1718825268

column_right module news_latest

column_right module news_featured

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1718825268-1718825268

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BHYT 5 NĂM LIÊN TỤC TỪ 01-7-2023

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BHYT 5 NĂM LIÊN TỤC TỪ 01-7-2023

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:12-09-2023

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 01-7-2023

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, người bệnh tham gia BHYT sẽ được hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục. Thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục được ghi nhận trực tiếp trên thẻ BHYT của người tham gia BHYT. Các lần KCB kể từ thời điểm đó sẽ được xem xét để tính hưởng BHYT 5 năm liên tục.
  • Chi phí cùng chi trả của những đợt KCB đúng tuyến trước đó trong năm đã lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Số tiền cùng chi trả được hiểu là khoản tiền mà người bệnh phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng trên thẻ BHYT. Ví dụ, mức hưởng trên thẻ BHYT là 80% thì mỗi lần đi KCB đúng tuyến, người bệnh phải thanh toán 20% chi phí KCB.

Năm 2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện về chi phí cùng chi trả của các lần KCB đúng tuyến cũng có sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Chính vì vậy, giới hạn về mức chi phí cùng chi trả của các lần KCB cũng sẽ tăng.

Theo đó, đến hết ngày 30-6-2023, người bệnh phải có chi phí cùng chi trả của những đợt KCB đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng để được xem xét hưởng BHYT 5 năm liên tục.

Từ ngày 01-7-2023, người bệnh phải có chi phí cùng chi trả của những đợt KCB đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng BHYT 5 năm liên tục.

  • Các lần đi KCB sau đó phải đúng tuyến.

Khi có đủ các điều kiện nêu trên, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:828
Trong tuần:2432
Trong tháng:2432
Cả năm:2432
Tổng lượt xem:2432