column_right getExtensions 1709314680-1709314680

column_right module news_latest

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module news_by_category

column_right module banner

column_right module visitor

column_right prepare data 1709314680-1709314681

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ HỘI

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ HỘI

Đăng bởi: Admin Ngày đăng:20-03-2023

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ HỘI

Kết quả công tác phụ nữ trong Quân đội phụ thuộc nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, dù xem xét dưới góc độ nào, kết quả đó cũng phải được thể hiện qua thực tiễn hoạt động của mỗi cán bộ, hội viên và phong trào hành động của Phụ nữ Quân đội (PNQĐ). Muốn có kết quả tốt, công tác phụ nữ cần phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ toàn quân đến cơ sở. Trong đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác cho các Hội phụ nữ là nhân tố trực tiếp, rất quan trọng cho hoạt động phụ nữ và phong trào phụ nữ ở cơ sở.

Những năm qua, Ban PNQĐ đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất giúp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) tham mưu với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) về chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và bình đẳng giới (BĐG), công tác giáo dục mầm non trong Quân đội. Trong đó tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội. Thực hiện chỉ đạo của Chủ nhiệm TCCT, Ban PNQĐ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác trên đối với cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đội ngũ cán bộ hội và tổ chức hoạt động hội có vai trò hết sức quan trọng và thiết thực.

Ban PNQĐ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Với quan điểm hướng về cơ sở và lắng nghe ý kiến cơ sở, Ban PNQĐ thông qua các kênh phản hồi chính thức (báo cáo, phản ánh của cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP; kiểm tra đơn vị và các hội nghị) và cả không chính thức (trao đổi cá nhân, ý kiến phản hồi qua dư luận…), từ đó nắm chắc nhu cầu thực tế của tổ chức hội phụ nữ ở các đơn vị. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp, chương trình và nội dung hoạt động bảo đảm phù hợp với điều kiện; bồi dưỡng trình độ, kỹ năng; phát huy vai trò chủ động, tích cực của cán bộ, hội viên và kết quả hoạt động góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh; góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi “PNQĐ làm theo lời Bác” toàn quân (2019) là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả đối với cán bộ, hội viên cơ sở

Tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên của các hội phụ nữ trong toàn quân, Ban PNQĐ đã triển khai toàn diện các hoạt động thông suốt từ toàn quân đến cơ sở. Từng bước, tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Ban đã triển khai hệ thống thông tin đa hình thức đến từng cán bộ, hội viên. Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban PNQĐ phát hành và tham mưu phát hành đều xác định những nội dung vận dụng, thực hiện cụ thể, gọn, rõ cho tổ chức hội ở đơn vị cơ sở. Khắc phục tình trạng hướng dẫn, chỉ đạo chung chung, khó vận dụng. Nâng cao chất lượng tờ Thông tin Phụ nữ Quân đội, giữ vai trò vừa là tài liệu phục vụ sinh hoạt văn hóa, tinh thần, cổ vũ hành động cho cán bộ, hội viên vừa có vai trò cẩm nang hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho cán bộ hội phụ nữ. Thiết lập trang Thông tin điện tử Phụ nữ Quân đội trên mạng internet, bảo đảm cập nhật liên tục, nhanh nhất, sớm nhất những thông tin hoạt động của PNQĐ đến từng cán bộ, hội viên sử dụng điện thoại thông minh hoặc sử dụng máy tính kết nối internet. Tổ chức các hội nghị truyền thông trực tuyến, tạo cơ hội cho đông đảo chị em được tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động của cán bộ, hội viên trong xã hội và sinh hoạt hội. Tổ chức nhiều cuộc thi, liên hoan, tập huấn vừa giúp cán bộ hội phụ nữ lan tỏa được kinh nghiệm, kết quả công tác của họ, vừa phát hiện, bổ sung khiếm khuyết trong quá trình tổ chức hoạt động để cán bộ không ngừng tiến bộ.

Thông tin Phụ nữ Quân đội là một kênh tuyên truyền tích cực

Từ những hoạt động đồng bộ của Ban PNQĐ và hệ thống cơ quan công tác quần chúng, cán bộ phụ nữ và các tổ chức hội phụ nữ trong toàn quân đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội mạnh mẽ và bền vững. Đánh giá chung của đội ngũ cán bộ hội qua thực tiễn hoạt động cho thấy sự yên tâm trong tổ chức hoạt động ở đơn vị cơ sở, có mục tiêu cụ thể, được chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ làm theo và hiệu quả hoạt động thiết thực. Tuy nhiên, cán bộ hội cũng đứng trước áp lực phải luôn đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với nhận thức ngày càng cao của hội viên. Hội viên phụ nữ toàn quân có điều kiện để nắm chắc tình hình hoạt động của Quân đội. Trên cơ sở đó hiểu sâu hơn mục tiêu hoạt động; phong phú hơn trong nhận thức; có sự chuẩn bị tâm thế và phát huy sức sáng tạo của bản thân trong mỗi hoạt động của tổ chức hội. Tham gia sinh hoạt và thực hiện các hoạt động của tổ chức hội phụ nữ trong Quân đội, chị em có điều kiện để nâng cao nhận thức xã hội; thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của bản thân và nhanh chóng hòa nhập vào tổ chức hội. Đối với hội viên mới (nữ sinh viên, học viên, chiến sĩ, người lao động mới được tuyển dụng), tham gia sinh hoạt hội làm cho họ thực sự hứng thú và lan tỏa tinh thần tích cực bởi tính toàn diện, nhân văn, sâu sắc cũng như điều kiện hoạt động của tổ chức hội trong Quân đội.

Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc

Những hoạt động của Ban PNQĐ thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của tổ chức hội phụ nữ trong toàn quân. Tuy vậy, từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng thông tin xã hội, đặt ra yêu cầu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, công tác VSTBCPN và BĐG, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội cần Ban PNQĐ không ngừng phát huy thành tích, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục tạo thuận lợi cho phong trào phụ nữ Quân đội được phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện từ cơ sở.

Đại tá, TS PHÙNG THỊ PHÚ
Trưởng ban Phụ nữ Quân đội

Thống kê truy cập

Đang online:5
Trong ngày:130
Trong tuần:36787
Trong tháng:7030
Cả năm:404270
Tổng lượt xem:4714708