CÓ 30 NĂM CÔNG TÁC LIÊN TỤC TRONG QUÂN ĐỘI THÌ MỨC LƯƠNG HƯU ĐƯỢC TÍNH THẾ NÀO?

CÓ 30 NĂM CÔNG TÁC LIÊN TỤC TRONG QUÂN ĐỘI THÌ MỨC LƯƠNG HƯU ĐƯỢC TÍNH THẾ NÀO?

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thu đóng quân trên địa bàn Quân khu 4, hỏi: Năm nay tôi 54 tuổi, tính đến hết tháng 8-2023, tôi có 30 năm công tác liên tục trong Quân đội.

Tháng 9-2023, tôi được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Vậy, mức hưởng lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Trả lời:

Theo thông tin đồng chí Thu cung cấp, đến tháng 8-2023, đồng chí có 30 năm công tác trong Quân đội và đóng bảo hiểm xã hội, được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-9-2023. Căn cứ vào quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì mức hưởng lương hưu của đồng chí được tính như sau:

20 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội của đồng chí sẽ tương ứng với 45%.

Từ năm thứ 21 đến năm thứ 30 = 10 năm x 2% = 20%.

Tỷ lệ phần trăm lương hưu của đồng chí là: 45% + 20% = 65%.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thu có 30 năm công tác liên tục trong Quân đội và tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên tỷ lệ hưởng lương hưu của đồng chí tại tháng 9-2023 sẽ là 65% mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính hưởng lương hưu.

THANH HẢI

Tin tức - Hoạt động

Thông tin cần biết

Nghiên cứu - Trao đổi

Điểm sáng

Thư viện điện tử