THÔNG TIN CHUNG

  19/05/2022
PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI Phụ nữ Quân đội là tập hợp toàn thể lực lượng nữ đang công tác trong Quân đội, bao gồm: sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan,...